25 anni dal Venerdì santo di Bratislava (marzo 1988)

Intervento in occasione del 25° anniversario della Manifestazione delle candele, Bratislava, palazzo arcivescovile, 25 marzo 2013. Signore e signori, stimati ospiti, ringrazio innanzitutto la Fondazione Konrad Adenauer, nella persona di Gabriela Tibenská, per aver dato a me e alla mia collega Giovanna l’opportunità di portare dall’Italia una breve testimonianza dei …

25 výročie Sviečkovej manifestácie

Vystoupění v Bratislavě, 25 března 2013, Arcibiskupský palác (zkráceno). Dámy a pánové, vážení hosté. Chtěl bych především poděkovat Nadaci Adenauera, jmenovitě paní Gabriele Tibenske, za to, že já a moje kolegyně Giovanna máme možnost tu dnes vystoupit s krátkým svědectvím o našich vztazích s Vaší zemí po Svíčkové manifestací. 1) …